DESCOBREIX EL RIU DES DE CASA

ENSENYAMENT SECUNDARI

En aquest apartat trobareu unes fitxes educatives d’educació secundària per a què l’alumnat pugui treballar de forma amena diferents aspectes vinculats a la gestió dels rius com són la xarxa hidrogràfica, el consum d’aigua, la depuració de les aigües residuals i els ecosistemes i la fauna fluvial.
Esperem que us siguin útils i que aprengueu moltíssim!

FITXA 1. RIUS CONCA I TERRITORI

FITXA 1. FULL DE RESPOSTES

FITXA 2. NECESSITEM AIGUA

FITXA 2. FULL DE RESPOSTES

FITXA 3. DEPUREM PER PROTEGIT ELS RIUS

FITXA 3. FULL DE RESPOSTES

FITXA 4. RIUS I NATURA

FITXA 4. FULL DE RESPOSTES