Programa

El programa educatiu Descobreix el riu ofereix activitats educatives adreçades a grups escolars i adaptades als diferents nivells educatius, i 2 activitats formatives adreçada a altres col·lectius. Totes elles són activitats gratuïtes adreçades als centres educatius dels municipis de la conca del Besòs i la Tordera que formen part del Consorci (consulta aquí la relació de municipis consorciats).

ACTIVITATS EDUCATIVES

TALLERS

Conte del riu 

Tipus: Taller a l’aula per a conèixer què són els rius i els animals que hi viuen a través d’un conte.

Adreçat a: alumnes de P3 d’Educació infantil.

Durada: 45 minuts

Descripció:

Es tracta d’un taller en el que l’eina principal serà un conte, unes titelles dels protagonistes (el barb de muntanya i la cuca de capsa) i una mostra de material real d’un riu. Amb els elements del riu (còdols, sorra, algues i aigua) es muntarà l’escenari en el que es desenvoluparà el conte. Amb això es pretén que els alumnes entenguin quins són els principals elements del riu i experimentin amb ells doncs al final del conte els nens i nenes podran tocar els elements del riu. A l’acabar us donarem idees per continuar treballant el riu.

L'escenari i els personatges del conte

El riu a l’escola 

Tipus: Taller dissenyat per a realitzar-se a l’aula de l’escola i que permet conèixer què són els rius i els animals que hi viuen.

Adreçat a: alumnes de P4 i P5 d’Educació infantil.

Duració: 60 minuts.

Descripció:

Taller en el que l’eina principal és una presentació PowerPoint i una mostra d’elements d’un riu. La primera part de la presentació servirà per tal que els alumnes es facin una idea del que és un riu. Amb l’ajuda de les diapositives i de material real d’un riu, es pretén que els alumnes entenguin quins són els principals elements d’un riu i experimentin amb ells. La segona part de la presentació servirà per presentar 5 animals que viuen als rius: un ocell, un peix, un rèptil, un amfibi i un mamífer. D’aquesta manera coneixeran com a mínim un animal de cadascun dels 5 grups faunístics. En diversos moments de la presentació s’explicaran curiositats dels animals en qüestió i es farà una petita representació teatral. També es narrarà un conte.

Com a complement de l’activitat s’enviarà prèviament a tots els centres participants una làmina amb els dibuixos dels animals treballats, per tal que els alumnes els puguin pintar. També s’enviarà una versió en color que els hi servirà com a model.

P1120318

Bèsties i bestioles de riu

Tipus: Taller que es realitza a l’aula de l’escola i permet descobrir la fauna associada als cursos d’aigua, els sistemes aquàtics i els boscos de ribera de la conca del Besòs.

Adreçat a: alumnes de Cicle inicial de l’ensenyament primari.

Duració: 60-90 minuts.

Descripció:

Es tracta d’un taller en el que l’eina didàctica fonamental és un PowerPoint en el que els alumnes descobreixen la fauna més atractiva i espectacular de cada un dels hàbitats aquàtics de la conca del Besòs.

L’aparició dels diferents animals motiva una petita activitat relacionada amb cadascun d’ells, com ara: un conte, una representació teatral…

Com a complement de l’activitat s’enviarà prèviament a tots els centres participants una làmina amb els dibuixos dels animals treballats, per tal que els alumnes els puguin pintar. També s’enviarà una versió en color que els hi servirà com a model.

Ñ

El joc de l’Aiguòmetre / L’Aiguòmetre*

Tipus: Taller a l’aula, plantejat com un joc, pensat per a reflexionar sobre l’eficiència i la contaminació de l’aigua.

Adreçat a: alumnes de Cicle mitjà i Cicle superior de l’ensenyament primari. També s’ofereix aquesta activitat adaptada pels alumnes d’ESO*.

Duració: 90 minuts.

Descripció:

Aquest taller està plantejat com un petit joc de simulació que es juga per equips amb un taulell i amb el suport d’una presentació de power point. Els alumnes assumeixen el rol de l’equip de govern d’un ajuntament que han de decidir quins consells donen a la ciutadania sobre el consum de l’aigua. En funció de les seves decisions aniran consumint més o menys aigua i generant més o menys aigües residuals.

Aquest joc permet reflexionar sobre l’eficiència i la contaminació de l’aigua, i com això depèn de les nostres accions.

Els ocells posen nota al riu / Els ocells avaluen el riu*

Tipus: Taller on s’exposen diferents reproduccions realistes d’aus que indiquen la salut del riu i, en el cas de secundaria, quin paper juguen com bioindicadores de l’estat ecològic del riu.

Adreçat a: alumnes de Cicle mitjà, Cicle superior i ESO*.

Durada: 60 minuts.

Descripció:

Visita guiada al voltant d’una exposició que es porta als centres educatius sobre les aus fluvials i el seu paper en els rius. Més enllà de l’exposició, acabarem descobrint la situació actual de les conques del Besòs i la Tordera gràcies a l’important paper que juguen les aus fluvials com espècies bioindicadores.

Les llúdrigues han tornat! / El retorn de la llúdriga*

Tipus: Taller a l’aula associat a l’exposició portàtil sobre la llúdriga i la recuperació dels rius de la conca.

Adreçat a: alumnes de Cicle mitjà i Cicle superior d’Educació primària. També adreçada a alumnes d’ESO*.

Durada: 60 minuts

Descripció:

Es tracta d’una visita guiada al voltant d’una exposició que es porta al centre educatiu sobre les llúdrigues i el seu important paper en els rius. A partir del contingut d’una capsa anirem treient elements que ens permetran parlar de les llúdrigues, els animals que s’assemblen i la importància que s’hagin instal·lat de nou a les conques del Besòs i Tordera.

* ESO: més enllà de l’exposició acabarem descobrint la situació actual de la llúdriga i la importància dels bioindicadors.

Bioindicadors a l’aula 

Tipus: Taller audiovisual a l’aula sobre l’ús de bioindicadors.

Adreçat a: alumnes de Batxillerat i cicles formatius.

Durada: 90 minuts.

Descripció:

Aquest és un taller dissenyat per a copsar la importància dels bioindicadors per conèixer la qüalitat de l’aigua i per aplicar l’índex biòtic FBILL a partir d’un mostreig de macroinvertebrats simulat.

Coneguem la depuradora, des de l’aula

Tipus: Xerrada amb recursos audiovisuals a l’aula per conèixer el funcionament d’una depuradora d’aigües residuals.

Adreçat a: alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius.

Durada: 90 minuts

Descripció:

Una visita virtual des de l’aula a una EDAR ens permet descobrir la importància ambiental de la depuració de les aigües residuals i la incidència d’aquestes instal·lacions en la millora dels rius. També permet obrir altres debats ambientals com la gestió dels fangs, l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle de les pròpies depuradores, etc.

VISITES

De la depuradora al Falgar

Tipus: Visita guiada a la depuradora de La Garriga, el riu Congost i el Parc del Falgar.

Adreçat a: alumnes de Cicle mitjà i Cicle superior.

Durada: 3 hores, matinal.

Descripció:

La llacuna del Falgar és un espai net que rep una part de l’aigua depurada de la depuradora de La Garriga després del tractament biològic. Aquesta visita permetrà descobrir la importància de les depuradores, veure com està el riu abans i després de rebre les aigües tractades per la depuradora, així com descobrir l’atractiva llacuna del Falgar. I tot això acompanyats per les aus aquàtiques del Falgar, les quals juguen un important paper com a bioindicadores!

Com tenir cura dels rius

Tipus: Visita guiada a la depuradora de La Garriga i al riu Congost.

Adreçat a: alumnes de Cicle mitjà i Cicle superior.

Durada: 2 hores.

Descripció:

Aquesta activitat permet conèixer el funcionament d’una depuradora, quines són les seves parts i per què són tan importants per mantenir els rius en bones condicions. Paral·lelament, es realitza una descoberta del proper riu Congost, un petit mostreig de macroinvertebrats per tal de conèixer aquests animals menuts i quina informació ens donen sobre el riu.

De la depuradora al riu

Tipus: Visita guiada a la depuradora de Granollers, l’aiguamoll de Can Cabanyes i el Riu Congost.

Adreçat a: alumnes d’ESO

Durada: 3 hores.

Descripció:

Aquesta activitat permetrà conjugar la visita a una EDAR amb una passejada de descoberta de l’espai fluvial immediat. A més la visita es podrà complementar amb la descoberta de l’aiguamoll de can Cabanyes. L’activitat començarà amb una visita menys exhaustiva a l’EDAR de Granollers. A continuació accedirem al tram del Congost al voltant de la passera cap a can Cabanyes. En aquest punt farem un senzill mostreig de macroinvertebrats  per acabar valorant l’estat actual d’aquest curs d’aigua. Finalment ens aproparem a l’aiguamoll de can Cabanyes on explicarem quina funció té en la depuració de l’aigua i aprofitarem per intentar veure algunes de les aus fluvials que en fan ús.

Coneguem la depuradora

Tipus: Visita guiada a una depuradora d’aigües residuals.

Adreçat a: alumnes de Cicle mitjà, Cicle superior, ESO, Batxillerat i Cicles formatius

Durada: 90 minuts.

Descripció:

Aquesta activitat està especialment dissenyada per a conèixer el procés de depuració de les aigües residuals i sobretot per a conscienciar de la necessitat d’alguns canvis d’hàbits que disminueixin la càrrega contaminant de l’aigua residual que surt de les llars dels alumnes.

Aquesta visita ens pot ajudar a reflexionar sobre la importància de les depuradores en la millora dels nostres rius.

SORTIDES DE CAMP

El meu riu en viu

Tipus: Itinerari per conèixer el riu més proper a l’escola.

Adreçat a: alumnes de Cicle inicial.

Durada: 3 hores, matinal.

Descripció:

Us oferim un itinerari a la carta per descobrir l’entorn fluvial del riu que tingeu més proper a l’escola. La descoberta de l’entorn natural proper és de gran importància perquè els nens i nenes s’estimin el seu poble. Quines són les plantes més curioses del bosc de ribera? Com està l’aigua? Quines aus hi ha a prop del riu? Aquests són alguns aspectes que treballarem posant-hi tots els sentits.

L’estat ecològic dels rius 

Tipus: Sortida de camp a un riu per aplicar l’índex de bioindicació de la qualitat de la ribera i l’aigua.

Adreçat a: alumnes del segon cicle de l’ESO i Batxillerat.

Durada: 3 hores, matinal.

Descripció:

Aquesta sortida es pot realitzar en tres possibles llocs: al Parc del Tenes a Lliçà d’Amunt, al tram baix de la riera de Vallcàrquera, o al Mogent a Vilanova del Vallès.

L’activitat pretén calcular tres índex diferents per a valorar la qualitat d’un curs d’aigua. Es començarà pel càlcul de l’índex IHF que serveix per valorar l’heterogeneïtat del curs d’aigua i el nombre d’hàbitats diferents disponibles per a la fauna i la flora fluvial. A continuació els alumnes, per grups, faran un mostreig dels macroinvertebrats aquàtics d’un tram d’uns 25 metres de riera aproximadament, per després identificar les famílies diferents de macroinvertebrats capturats i calcular seguidament l’índex FBILL. Per acabar es farà el càlcul de l’índex QBR que valora l’estat de conservació de les riberes i la vegetació riberenca.

Per els centres en els que s’estigui duent a terme un treball específic al voltant del riu com a projecte, com a treball incorporat en alguna matèria optativa o per que s’ha dissenyat un Treball de Síntesi des del centre al voltant dels rius i l’aigua. Aquesta activitat és perfectament adaptable a aquests nivells de l’ensenyament secundari obligatori i per tant es pot fer extensiva. L’adaptació en aquest cas pot consistir en concentrar la feina en els índex IHF i FBILL prescindint de l’índex QBR per simplificar-la una mica i disposar així també de més temps per al mostreig de macroinvertebrats.

Vida d’un riu

Tipus: Itinerari per comparar tres cursos d’aigua: la riera de Martinet, el riu Congost i el riu Besòs.

Adreçat a: alumnes de Cicle mitjà, Cicle superior i ESO.

Durada: Dia sencer. Consisteix en 3 parades diferents, amb la possibilitat de realitzar només 2 parades.

Descripció:

Un viatge des de la capçalera fins la desembocadura ens permetrà descobrir com van canviant els nostres rius en el seu camí cap el mar. Des d’un rierol del Montseny, al curs alt, passant per un punt de la plana del Vallès, al curs mitjà i acabant a les envistes de la desembocadura del curs baix, al municipi de Sant Adrià del Besòs.

Al llarg d’aquest viatge per la conca hidrogràfica del Besòs cercarem alguns invertebrats aquàtics, observarem aus i estudiarem les dinàmiques dels rius.

ACTIVITAT FORMATIVA

Servei d’assessorament a estudiants per la realització de treballs de recerca de batxillerat

Oferim un servei d’assessorament a tots els alumnes dels municipis consorciats que vulguin centrar el seu treball de recerca de batxillerat en algun aspecte de la gestió dels rius, el tractament de les aigües residuals, el medi natural, el patrimoni històric, etc. preferentment del mateix àmbit de la conca del Besòs o de la Tordera.

L’assessorament serà bàsicament no presencial, donant-los una persona de referència del nostre equip, que els hi podrà resoldre per via telemàtica dubtes per definir l’estudi, facilitar referències tècniques, o derivar les seves consultes a d’altres especialistes. Els alumnes que ho desitgin podran consultar el fons bibliogràfic d’Aprèn, que comprèn una recopilació extensa de treballs que fan referència a la conca del Besòs, de la Tordera i dels espais fluvials en general.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s