SEGUIMENT ORNITOLÒGIC DEL PARC FLUVIAL DEL BESÒS AL MES DE GENER

Al Parc Fluvial del Besòs s’hi ha pogut censar 2.390 exemplars de 28 espècies, la xifra més baixa des de l’hivern 2011-2012, si bé la raó d’aquest descens ha estat la disminució clara de gavines vulgars (Larus ridibundus).

Colltort a la llera del Besòs. Autor: Xavier Larruy

Així mateix, les causes poden ser també la manca d’un fred rigorós, i els efectes negatius que ha tingut, sobre els ocells piscívors, el vessament químic al riu provocat per un incendi en una planta industrial, aigües amunt del riu Besòs, a mitjan desembre del 2019.

Parc Fluvial del Besòs, un espai natural resilient

No obstant això, algunes espècies han obtingut uns bons registres, com ara els 348 ànecs collverds (Anas platyrhynchos), 17 bernats pescaires (Ardea cinerea), 7 martinets de nit (Nycticorax nycticorax) o les 35 xivitones vulgars censades a tot el Parc Fluvial, xifres que fan palès la capacitat de resiliència d’un espai fluvial com és el Parc Fluvial del Besòs.

Aquest gener, cal destacar la hivernada de 5 xarxets comuns (Anas crecca) a la desembocadura i de 2 colltorts (Jynx torquilla), un d’ells l’anellat a l’octubre. Pel que fa a la zona d’ús públic, remarcar la presència de martinets de nit (Nycticorax nycticorax), 11 becadells comuns (Gallinago gallinago) i 2 cotxes blaves (Luscinia svecica).

Al tram dels canyissars de les zones humides, cal destacar la merla d’aigua (Cinclus cinclus), que confirma la seva hivernada tot i el vessament i les riuades de finals d’any, i l’ànec mandarí (Aix galericulata), d’origen desconegut. La joca de corb marí gros (Phalacrocorax carbo) es manté, si bé s’ha reduït a 24 exemplars, probablement pels efectes del vessament. Pel que fa a les aus no aquàtiques d’aquest tram, és especialment interessant l’àguila calçada (Aquila pennata) i un colltort.

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs
https://parcs.diba.cat/web/l-informatiu/-/parc-fluvial-observacions-mes-destacables-del-seguiment-ornitologic-del-parc-fluvial-del-besos