El Consorci del Besòs i l’ACA avalen la reobertura del Parc fluvial del riu Besòs

Les darreres analítiques destaquen que el riu Besòs ha sofert una millora en la seva qualitat de l’aigua. Tanmateix, fa just una setmana les primeres analítiques, recollides el mateix dia 11, van evidenciar altes concentracions de substàncies volàtils presents en dissolvents. Segons el consorci, aquests productes “tenen una ràpida evaporació i arran de les diverses inspeccions fetes al riu Besòs s’ha apreciat una millora de la qualitat de l’aigua”.

Parc fluvial del Besòs a Santa coloma de Gramanet
Font: https://beteve.cat/medi-ambient/parc-fluvial-besos-reobre-dimecres-incendi-fabrica-montornes/

L’ACA i el Consorci Besòs Tordera han acordat un pla de mostreig per a les properes setmanes, que inclou mostres d’aigües superficials, subterrànies i costaneres, i que s’estendrà fins al mes d’abril de 2020 per seguir l’evolució de la qualitat de l’aigua del riu.

Els primers treballs s’han concentrat en l’anàlisi de l’aigua i dels sediments i en coordinar la retirada de peixos morts, així com en la reintroducció, d’acord amb el cos d’Agents Rurals, dels exemplars rescatats pels tècnics del Consorci Besòs Tordera.

D’altra banda, l’ACA ha iniciat l’execució d’un pla de xoc de seguiment operatiu per avaluar els efectes produïts per l’incendi de Montornès, el seu abast, l’afecció a mig-llarg termini i la capacitat de reacció, recuperació i resiliència de l’ecosistema i les aigües subterrànies.

En total es faran tres campanyes de mostreig, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i el CSIC-Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua, repartides entre desembre, gener i abril, i que es focalitzaran en quatre punts del riu Besòs, en sis punts d’aigües subterrànies i dos punts al litoral.

Els mostrejos buscaran més d’una desena d’indicadors, relacionats tots ells amb els compostos volàtils abocats, la possible presència de compostos perfluorats, la seva afectació en peixos, l’anàlisi dels biomarcadors en sang i escates de la fauna del riu, i la toxicitat ambiental, entre d’altres.

Font: http://aca.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=381285